Jochen Ooms

Jochen Ooms is advocaat aan de Antwerpse balie sedert 2015. Tijdens zijn studies aan de KULeuven koos hij voor het publiek- en strafrecht, waarbij hij een bijzondere interesse ontwikkelde voor het milieurecht. 

Zijn masterproef behandelde de vraag naar de kwaliteit van de rechtsbescherming tegen de administratieve beslissing inzake de omgevingsvergunning.

Op ons kantoor versterkt hij het vakdomein bouw in de ruime zin onder leiding van Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven. Hiernaast focust hij zich op het overheidsopdrachtenrecht.

Jochen Ooms.pdf
(104,41 KB)

Publicaties