Federico Wuyts

Federico Wuyts behaalde in 2011 het diploma van master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Gedurende zijn masteropleiding spitste hij zich voornamelijk toe op het ondernemingsrecht, zo koos hij voor een grondige studie van het onrechtmatig mededingingsrecht, het kartelrecht, het vennootschapsrecht en het insolventierecht.

In het kader van het Erasmusuitwisselingsprogramma studeerde hij in zijn laatste masterjaar een semester aan de Freie Universität en de Humboldt Universität te Berlijn. Daar volgde hij onder andere een grondige studie van het internationaal handelsrecht en arbitrage.

Federico Wuyts.pdf
(106,46 KB)

Nadien behaalde Federico Wuyts nog met onderscheiding het diploma van Master in Business Law aan de Universiteit van Antwerpen.

In september 2011 heeft Federico Wuyts zijn stage aangevat aan de Antwerpse balie onder leiding van Mtr. Kristiaan Caluwaerts.
P
er 1 oktober 2019 is hij tevens toegetreden als partner van het kantoor.

Hij vervoegt het vakdomein ondernemen waarin hij zich toespitst op het vennootschapsrecht en het insolventierecht.

Publicaties

Lezingen