Zoeken

Home  /  Sectoren  /  Trein & tram infrastructuur

Trein & tram infrastructuur

De spoorweginfrastructuur  is infrastructuur voor spoorwegverkeer. Spoorweginfrastructuur omvat het spoorwegnet en daarmee samenhangende voorzieningen als stations, terminals, spoorwegovergangen, tunnels, bruggen, viaducten, bovenleiding en spoorwegbeveilgings- en -besturingssystemen.

De haven van Antwerpen is de grootste Belgische en de tweede grootste Europese haven, na Rotterdam. Omdat de haven diep in het binnenland is gelegen langs de Schelde, is het een van de belangrijkste draaischijven voor de Europese en internationale handel. Onze haven is nog steeds in volle uitbreiding. Het aandeel van de containers in de totale overslag van de haven neemt geleidelijk aan toe. De aanleg van nieuwe containerterminals moet haar positie als containerhaven verstevigen. Het havengedeelte op Linkeroever is het afgelopen decennium fors uitgebreid met de ingebruikname van het Deurganckdok.

Deze uitbreiding brengt logischerwijze ook een uitbreiding van de transportinfrastructuur met zich mee. Het transport van de containers vanuit en naar het Europese binnenland gebeurt vandaag nog vooral met vrachtwagens. 30% van de containers wordt via de binnenvaart vervoerd, terwijl slechts 8% per trein getransporteerd wordt. Een vlotte spoorontsluiting in en rond de Antwerpse haven kan het containervervoer via het spoor doen toenemen. De algemene doelstelling is om tegen 2030 te evolueren naar 15%. Daarvoor zullen er dus nog heel wat nieuwe spoorwegen moeten aangelegd worden.

De uitbreiding van de spoorinfrastructuur in en rond de haven van Antwerpen is een feit, en met onze kennis, expertise en jarenlange ervaring ter zake kunnen wij verschillende actoren binnen deze sector advies en bijstand bieden.

Relevante vakdomeinen

Onze specialisten

Kristiaan Caluwaerts
Kristiaan Caluwaerts
Senior partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A, vastgoedrecht

Lees meer
Kristof Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven
Senior partner

Specialised in: construction law, public procurement, real estate law, statute and deontology of architects

Lees meer
Stephanie Moras
Stephanie Moras
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak