Zoeken

Home  /  Sectoren  /  Aannemers van werken

Aannemers van werken

De realisatie van projecten binnen de bouwsector is een complexe activiteit en vormt geen exacte wetenschap. Het bouwwerk vormt doorgaans het resultaat van de gezamenlijke inspanning en nauwe samenwerking tussen verschillende bouwactoren, die elk hun eigen specifieke rol/taak vervullen.

Enerzijds betreft de ‘aanneming van werken’ de intellectuele werkzaamheden die worden uitgevoerd door architecten, ingenieurs of studiebureaus, maar anderzijds ook de materiële werken die door aannemer(s) worden uitgevoerd op de werf.

Ongeacht welke rol men bouwprotagonist vervult, een zorgvuldig opgestelde overeenkomst vormt de basis van de verdere samenwerking, maar ook voor de eventuele aansprakelijkheden die uit een mogelijke wanprestatie voortvloeit.

Klassiek kent men de tienjarige aansprakelijkheid en de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken, doch de praktijk wijst uit dat het zich niet hiertoe beperkt.

De verscheidene bouwactoren worden m.a.w. geconfronteerd met verschillende problemen van diverse aard, zoals bv. beroepsaansprakelijkheden, tuchtprocedures, faillissementen, etc. Bovendien kent elke bouwprotagonist zijn eigen specifieke moeilijkheden en bijzonderheden.

Zo is het beroep van de architect beschermd en tevens sterk gereguleerd sinds de invoering van de wet van 20 februari 1939. Sinds de wet van 15 februari 2006, ook wel de “wet Laruelle” genoemd, is de bescherming van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon gewijzigd.

Daarnaast stelt de wet Breyne een ruime bescherming voor de bouwheer die een beroep doet op een algemene aannemer voor het uitvoeren van werken. De wet verplicht de aannemer om de bouwheer te informeren over belangrijke aspecten van de overeenkomst, een waarborg te stellen, etc. Ten andere verplicht het de promotor om naast de vervulling enkele specifieke informatieverplichtingen, slechts betaling in schijven te vragen naar gelang de vordering van de werkzaamheden.

Verder stelt de FOD Economie een aantal voorwaarden waaraan een aannemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor het uitvoeren van een overheidsopdracht. Dit betreft o.a. de technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit.

Dit is geen uitgebreide opsomming, er is nog meer vigerende regelgeving van toepassing. Net daarom helpt ons kantoor, met onze ervaring en expertise, u graag verder met al de aspecten van het “aannemen van werk” binnen de bouwsector.

Onze specialisten

Kristof Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven
Senior partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten, vastgoedrecht, statuut en deontologie architect

Lees meer
Ignace Kroos
Ignace Kroos
Partner

Gespecialiseerd in: handelsrecht, vennootschapsrecht, transportrecht

Lees meer
Steven Slachmuylders
Steven Slachmuylders
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, verkeersrecht

Lees meer
Yannick Grauwels
Yannick Grauwels
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, omgevingsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Stephanie Moras
Stephanie Moras
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten

Lees meer
Vincent De Somer
Vincent De Somer
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, bouwrecht

Lees meer
Stéphanie Schepens
Stéphanie Schepens
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, verzekeringsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Elisabeth Dejaegher
Elisabeth Dejaegher
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, statuut en deontologie van de architect

Lees meer
Els Zegers
Els Zegers
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: overheidsopdrachten, arbeidsrecht

Lees meer
Stephanie Verheyden
Stephanie Verheyden
Senior medewerkster

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, insolventierecht

Lees meer
Berk Cimen
Berk Cimen
Medewerker

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, M&A, insolventierecht

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak