Zoeken

Home  /  Over ons  /  Nieuws  /  Els Zegers benoemd tot lead lawyer

Els Zegers benoemd tot lead lawyer

Els Zegers vervoegde Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten in 2016. Haar profiel bleek meteen een match te zijn met ons kantoor: enerzijds vanuit haar opleiding Rechten met een major in het publiekrecht, anderzijds vanuit haar praktijkervaring in het arbeidsrecht. Binnen ons kantoor is Els dan ook voornamelijk actief binnen de vakdomeinen overheidsopdrachten en arbeidsrecht

Zo werkt Els bij overheidsopdrachten vaak nauw samen met architecten en staat ze overheden en aannemers van werken bij, zowel wat betreft de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten. Haar kennis hieromtrent deelt ze graag via haar medewerking aan diverse publicaties en opleidingen (o.a. van Formado).

Zoals hierboven reeds vermeld, is Els ook heel actief in het arbeidsrecht en dit in ondersteuning van het vakdomein ondernemingsrecht. Els staat hoofdzakelijk werkgevers – van kmo’s tot internationale spelers - bij met adviesverlening en bijstand bij geschillen in aangelegenheden van zowel individueel als collectief arbeidsrecht.

Ervaring Els Zegers bij Caluwaerts Uytterhoeven

De voorbije acht jaar bij Caluwaerts Uytterhoeven voor Els Zegers? Ze heeft de nauwe samenwerking met de twee stichtende vennoten, Kristiaan Caluwaerts en Kristof Uytterhoeven, altijd al ervaren als een fantastische leerschool en een geweldige opstart voor de rest van haar carrière. 

Els is dan ook dankbaar voor de opportuniteiten die ze de voorbije jaren heeft gekregen:

  • boeiende dossiers voor een uiteenlopend, high profile, cliënteel;
  • evenementen die worden georganiseerd, zoals het volgen en geven van seminaries en opleidingen;
  • de mogelijkheid om mee te werken aan publicaties met Kristof Uytterhoeven. (Dit is voor Els persoonlijk een grote plus aan dit kantoor, gezien haar eerdere academische ervaring in de journalistiek.)

Ook vandaag zet die nauwe samenwerking zich nog steeds succesvol voort. Els wil nu – als lead lawyer – haar opgedane kennis graag delen met de jongere generatie advocaten bij Caluwaerts Uytterhoeven. Ze vindt het een troef dat er een vlotte onderlinge interactie bestaat tussen de verschillende partners en medewerkers, elk gespecialiseerd in hun eigen materie. Op die manier beschikt het kantoor over de nodige in house kennis om het cliënteel optimaal te kunnen bijstaan.

Daarnaast apprecieert Els het enorm dat de persoonlijkheid en eigenheid van elke medewerker worden gewaardeerd en ondersteund. Ook waardeert ze heel erg de ondersteuning van de sympathieke backoffice.

Els kijkt dan ook enthousiast naar de toekomst bij Caluwaerts Uytterhoeven. Ze is intussen helemaal gesetteld in het nieuwe gebouw, waar ze graag gebruik maakt van de volledig uitgeruste fitnessruimte en regelmatig haar bokshandschoenen aantrekt.

We zijn zeer verheugd dat Els de samenwerking met Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten voortzet als lead lawyer!

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak