Zoeken

Zijn uw statuten klaar voor de versoepelde schriftelijke besluitvorming van uw bestuursorgaan?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Zijn uw statuten klaar voor de versoepelde schriftelijke besluitvorming van uw bestuursorgaan?

Zijn uw statuten klaar voor de versoepelde schriftelijke besluitvorming van uw bestuursorgaan?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet in een verregaande flexibilisering van de schriftelijk besluitvorming van het bestuursorgaan, nu uw statuten nog.

Reeds onder de oude vennootschapswetgeving was de schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan, niet te verwarren met een schriftelijke algemene vergadering, uitdrukkelijk mogelijk in naamloze vennootschappen (NV), zij het onder strenge voorwaarden. Zo moest de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming uitdrukkelijk in de statuten opgenomen zijn, was dit uitgesloten bij een aantal beslissingen, moesten alle bestuurders akkoord gaan én kon dit enkel bij dringende noodzakelijkheid en in het belang van de vennootschap. 

Het WVV, in werking getreden op 1 mei 2019, draait het principe echter om: de schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan is principieel toegelaten, tenzij uitgesloten in de statuten. Daarnaast laat de wetgever het vereiste van “dringende noodzakelijkheid en in het belang van de vennootschap” varen, en laat de mogelijkheid nu ook expliciet toe voor besloten vennootschappen (BV). De eenparigheid van de bestuurders is echter wel nog vereist.

In principe zou uw bestaande vennootschap vanaf 1 januari 2020 aldus kunnen genieten van de versoepelde wetgeving. Echter, indien u een naamloze vennootschap heeft is de kans groot dat de oude wettelijke regeling letterlijk in uw statuten is opgenomen. Met andere woorden beperken uw huidige statuten mogelijks de toepassing van de nieuwe wetgeving. 

Wilt u ook genieten van de versoepelde wetgeving? Mtr. Noëmi Callaert en Mtr. Berk Cimen staan u graag bij.