Zoeken

Wat als in tijden van het Coronavirus de beschermingsmaatregelen van de overheid niet genoeg zijn om uw onderneming te redden?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Wat als de beschermingsmaatregelen van de overheid niet genoeg zijn om uw onderneming te redden?

Wat als in tijden van het Coronavirus de beschermingsmaatregelen van de overheid niet genoeg zijn om uw onderneming te redden?

In onze blog van 17 maart 2020 kon u alles lezen over de beschermingsmaatregelen die de overheid, aan ondernemingen, die het moeilijk hebben ingevolge het Coronavirus, kan bieden.

Maar wat indien deze maatregelen niet volstaan en u bescherming tegen uw schuldeisers wenst?

De procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft als doel het behoud, onder toezicht van een rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activiteit van de onderneming én beschermt bovendien de onderneming tegen haar schuldeisers. De bedoeling is vooral ondernemingen dewelke tijdelijk geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen bescherming te bieden teneinde de activiteiten van de onderneming veilig te stellen.

De onderneming dient een verzoekschrift met de verplicht bijhorende documenten neer te leggen bij de territoriaal bevoegde Ondernemingsrechtbank (plaats van haar maatschappelijke zetel). Na neerlegging van het verzoekschrift behandelt de rechtbank het verzoek binnen de 15 dagen na neerlegging. De rechtbank doet nadien uitspraak binnen een termijn van 8 dagen na de behandeling van het verzoek. Tegen deze uitspraak is geen verzet, maar enkel hoger beroep mogelijk.

De onderneming dient in haar verzoekschrift aan te geven wat de doelstelling van de procedure van gerechtelijke reorganisatie zal zijn:

  1. Minnelijk akkoord

    De schuldenaar overlegt met een aantal schuldeisers om tot een akkoord te komen. Er dient met minimum 2 schuldeisers een akkoord te worden gesloten.

  2. Collectief akkoord

De schuldenaar stelt een reorganisatieplan op voor aan alle schuldeisers. Het reorganisatieplan wordt geacht goedgekeurd te zijn door de schuldeisers wanneer de meerderheid van hen, vertegenwoordigd door hun schuldvorderingen, die de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen vertegenwoordigen, voor stemmen. Eens het reorganisatieplan is goedgekeurd, is het bindend voor alle schuldeisers, ongeacht of ze akkoord gingen met het plan. Na goedkeuring van het plan door de schuldeisers, moet het plan ook nog gehomologeerd worden door de rechtbank. De periode van aanzuivering van de schulden in de opschorting mag maximum 5 jaar duren. De herleiding van de schuldvordering bedraagt maximaal 80% van de hoofdsom.

3. Overdracht onder gerechtelijk gezag

Een deel of het geheel van de activiteiten van de ondernemingen worden overgedragen onder toezicht van een gerechtsmandataris. De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld onder de schuldeisers.

Bij neerlegging van het verzoekschrift zal de onderneming onmiddellijk bescherming genieten tegen haar schuldeisers. 

Tijdens de duur van de opschorting kan er door de schuldeisers geen tenuitvoerlegging worden voortgezet of aangewend. De onderneming kan tijdens deze periode van bescherming tevens niet failliet verklaard worden. 

Conclusie: Er zijn verschillende mogelijkheden om uw onderneming te beschermen tegen uw schuldeisers. De procedure van gerechtelijke reorganisatie kan uw onderneming helpen een doorstart te maken en heeft bovendien als voordeel dat de zaakvoerder of bestuurders beschikkingsbevoegd blijven en de controle over de vennootschap niet verliezen, zoals dit bij een faillissement wel het geval is. Indien uw onderneming na afloop van deze procedure toch failliet zou gaan, helpt het correct doorlopen van deze procedure nadien uw bestuurdersaansprakelijkheid indekken, zodat de nadelige gevolgen van een faillissement toch beperkt kunnen blijven. Een gewaarschuwd bestuurder is er dus twee waard.

Heeft u vragen of wenst u bijstand? Contacteer Federico Wuyts en Stefanie Van den Bosch