Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector - Tweede lezing


Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector - Tweede lezing

In de ministerraad van 23 november 2018 werd, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goedgekeurd over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, strekt ertoe om een verplichte verzekering in te voeren voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector die hoofdzakelijk prestaties van immateriële aard verrichten.

Met het oog op een betere bescherming van de bouwheer beoogt het ontwerp de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid te veralgemenen om een gelijkheid te scheppen tussen alle verleners van diensten van intellectuele aard die optreden bij het bouwen (architecten, ingenieurs, studiebureaus, project managers, quantity surveyors, auditeurs en energiecertificateurs, interieurarchitecten, landmeters, enz.). Het voorontwerp brengt ook wijzigingen aan aan de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners.

Het voorontwerp wordt nu ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, om vervolgens te worden ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Meer informatie over verzekeringen in de bouwsector? Contacteer Mtr. Kristof Uytterhoeven (k.uytterhoeven@legaloffice.be).