Zoeken

Vergeet geen rekening te houden met de nieuwe Europese drempelbedragen!

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Vergeet geen rekening te houden met de nieuwe Europese drempelbedragen!

Vergeet geen rekening te houden met de nieuwe Europese drempelbedragen!

Bij het plaatsen van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren dient u voor de periode 2020-2021 rekening te houden met de volgende Europese drempelbedragen:

  • opdrachten voor werken: 5.350.000,- EUR;
  • opdrachten voor leveringen: 214.000,- EUR;
  • opdrachten voor diensten: 214.000,- EUR;
  • opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten: 750.000,- EUR.

Ook het drempelbedrag voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art. 42, § 1, 1°, a) Wet Overheidsopdrachten 2016) werd aangepast. Voor de periode 2020-2021 dient u een bedrag van 139.000,- EUR in aanmerking te nemen.

Bovenstaande drempelbedragen zijn exclusief BTW. 

Zij gelden voor alle overheidsopdrachten in de klassieke sectoren die vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 worden bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen of waarvoor deelnemers worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen, indien geen voorafgaande bekendmaking verplicht is.

Heeft u een vraag in het kader van een overheidsopdracht? Ons team helpt u graag verder. U kan contact opnemen met Mtr. Kristof Uytterhoeven, Mtr. Stephanie Moras, Mtr. Els Zegers, Mtr. Jochen Ooms of Mtr. Sophie Goossens

      

Auteur: Mtr. Els Zegers