Zoeken

Verder uitstel van betaling van kapitaal op bankkredieten

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Verder uitstel van betaling van kapitaal op bankkredieten

Verder uitstel van betaling van kapitaal op bankkredieten

Het initiële akkoord voor een uitstel van betaling van de kapitaalsonderdelen op bankkredieten liep oorspronkelijk maximaal tot uiterlijk 31 oktober 2020. Dit charter met de banken is geactualiseerd en wordt echter verlengd tot 31 december 2020.

Een onderneming/organisatie die reeds onder het initiële charter betalingsuitstel toegekend kreeg, kan een verlenging van het lopende betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen indien de onderneming/organisatie, op het moment van de aanvraag voor de verlenging, nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van het initiële betalingsuitstel.

Een onderneming/organisatie die na de publicatie van het avenant, maar voor 20 september 2020, betalingsuitstel aanvraagt, kan onmiddellijk betalingsuitstel verkrijgen tot 31 december 2020, mits ze aan de voorwaarden voldoet.

Indien een onderneming/organisatie zonder onderbreking een verlenging van het reeds onder het oorspronkelijke charter toegekende betalingsuitstel wenst te bekomen, dan kan de aanvraag tot verlenging ten vroegste 30 dagen en ten laatste 10 dagen voor de eindvervaldag van het initiële uitstel gebeuren voor initiële uitstellen die uiterlijk lopen tot eind september 2020. Voor aanvankelijke uitstellen die lopen tot eind oktober 2020, kan de aanvraag voor verlenging gebeuren tussen 1 september 2020 en 20 september 2020. Het is de bank toegestaan ruimere termijnen te voorzien voor het indienen van de aanvraag zonder dat de uiterste datum van indiening echter 20 september 2020 mag overschrijden.

De banken zullen ongetwijfeld verder informeren in de komende weken omtrent de te volgen procedure.

Heeft u vragen? Aarzel niet Kristiaan Caluwaerts te contacteren.