Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Veranda’s en soortgelijke constructies zonder medewerking van een architect

 

Veranda’s en soortgelijke constructies zonder medewerking van een architect

Het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect (hierna: “Vrijstellingsbesluit”) duidt in uitvoering van artikel 4, derde lid van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect aan voor welke handelingen de medewerking van een architect niet verplicht is het Vlaamse Gewest.

Van de verplichte medewerking van een architect zijn onder meer uitgesloten de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen, voor zover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen (art. 1/1, 1° Vrijstellingsbesluit). Ook het bouwen van een veranda of een overdekt terras is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de medewerking van een architect (art. 1/1, 3°, d) Vrijstellingsbesluit).

In de praktijk ontstonden echter steeds meer discussies over wat met het begrip ‘veranda’ wordt bedoeld. Traditioneel zijn veranda’s volledig in glas opgetrokken, maar meer en meer ontstond een verschuiving naar bijgebouwen die niet meer volledig in glas zijn opgetrokken. Hierdoor was het niet steeds duidelijk of de tussenkomst van een architect al dan niet nodig is. Is bijvoorbeeld een aanbouw die niet volledig uit glas bestaat, maar een gesloten plat dak of gedeeltelijk gesloten wanden heeft, een veranda of niet? Niet alle gemeenten interpreteerden dit op dezelfde manier, waardoor de ene gemeente een architect eiste en de andere niet. 

Om deze interpretatieverschillen te vermijden, werd in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage het Vrijstellingsbesluit aangepast en wordt voortaan bepaald dat de medewerking van een architect niet vereist is voor veranda’s of soortgelijke constructies, voor zover deze voor minstens 75% uit glas of een ander doorzichtig materiaal bestaan. Hierbij wordt zowel de dak- als de geveloppervlakte opgeteld. 

Het is nuttig nogmaals te benadrukken dat als aan een gebouw wordt aangebouwd en de plaatsing van de constructie gepaard gaat met constructieproblemen, zoals funderingsproblemen, of de stabiliteit van aanpalende gebouwen kan wijzigen, de medewerking van een architect verplicht is.

Daarnaast worden voortaan ook technische cabines vrijgesteld van de tussenkomst van een architect (nieuw ingevoegd art. 1/1, 3°, e) Vrijstellingsbesluit).

Deze wijzigingen treden in werking op 22 november 2018.

Meer weten over het monopolie en de verplichte bouw bijstand van een architect? Contacteer een van onze specialisten k.uytterhoeven@legaloffice.be en e.dejaegher@legaloffice.be.