Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Oprichting van een BV na 1 mei 2019


Oprichting van een BV na 1 mei 2019

Wil u na 1 mei 2019 een BV oprichten, dan moet u rekening houden met het nieuwe WVV.

Nog steeds zal u de vennootschap dienen op te richten via een notariële akte. U heeft geen verplichting meer te voldoen aan een minimumkapitaal, toch dient u wel nog steeds een inbreng te doen, die samen met eventuele latere winsten het eigen vermogen vormt. 

Het aanvangsvermogen dient toereikend te zijn in het licht van de toekomstige activiteiten van de vennootschap. Indien later zou blijken dat het kennelijk ontoereikend is, kan u oprichtersaansprakelijkheid oplopen indien een faillissement zich voordoet binnen de 3 jaar na de oprichting.

Het financieel plan zal steviger moeten zijn dan voordien en bestaat nu uit 7 rubrieken:

  • een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid
  • een overzicht van alle financieringsbronnen en eventuele zekerheden
  • een openingsbalans en geprojecteerde balansen op 12 en 24 maanden
  • een geprojecteerde resultatenrekening op 12 en 24 maanden
  • een begroting van inkomsten en uitgaven voor minimum 2 jaar
  • een schatting van de omzet en de rendabiliteit
  • de naam van een externe deskundige, indien er één heeft opgetreden
Ook op het vlak van inbreng vinden er verscheidene wijzigingen plaats.

Wil u meer weten over de nieuwe regels voor het oprichten van een BV en alle wijzigingen omtrent de inbreng en de oprichting van een BV of andere vennootschap? Contacteer dan ons kantoor. Mtr. Noëmi Callaert en Mtr. Kristiaan Caluwaerts staan klaar om u te helpen.