Zoeken

Onderneming in zwaar weer?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Onderneming in zwaar weer?

Onderneming in zwaar weer?

Wat staat er onze economie te wachten? 

Reeds voor de pandemie kampte België met talloze ‘zombiebedrijven’. Ten gevolge van financiële steunmaatregelen het afgelopen jaar steeg hun aantal en werden naar schatting meer dan 36.000 vennootschappen kunstmatig in leven gehouden. (bron: www.detijd.be)

Te verwachten is dat, nu het financieel infuus stilletjes aan wordt losgekoppeld, talrijke invorderingen, en procedures zullen vorderen, evenals de faillissementen dreigen op te lopen.

Voor een goed draaiende economie moeten ongezonde bedrijven verdwijnen en plaats maken voor de heropstart van nieuwe sterke bedrijven.  Zodoende komt er ruimte voor creativiteit en vooruitgang.

Wel belangrijk is dat deze “plaatsruiming” op gestructureerde en georganiseerde wijze gebeurt. 

Indien uw onderneming in slechte papieren zit, is juridische bijstand dan ook aangewezen.  Ook wanneer u schuldeiser bent van andere mogelijks zwakkere ondernemingen, is het kwestie van uw debiteurenopvolging nu te verscherpen.

Bij financiële moeilijkheden adviseren wij de opties tot het al dan niet redden van uw onderneming proactief te bekijken.

Wij kijken naar diverse opties zoals onder meer een procedure gerechtelijke reorganisatie of een vrijwillige vereffening van uw vennootschap, overdracht van handelsfonds, herfinanciering en dergelijke meer.

Indien een redding of continuïteit niet mogelijk is, begeleiden wij u naar een faillissement.

Wij bekijken of aan alle formaliteiten werd voldaan zoals onder meer het opstellen van alle wettelijk vereiste verslagen, niet in het minst het naleven van de alarmbelprocedure.

Uw boekhouding en corporate housekeeping wordt onder de loep genomen teneinde na te gaan of geen aansprakelijkheidsvorderingen kunnen volgen.

Cruciaal is eveneens om het privé-vermogen dat u in uw onderneming inbracht veilig te stellen, door bv. de mogelijkheden tot het stellen van zekerheden.

De komende maanden zullen wij u in een wekelijkse blog laten kennismaken met enkele insolventierechtelijke aandachtspunten.

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met het kantoor Caluwaerts Uytterhoeven mocht u intussen verdere informatie of bijstand behoeven. 

Onze specialisten Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts of Nathalie Van Hool staan u graag met raad en daad bij.