Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Nieuwe informatieverplichting bij verkoop woning


Nieuwe informatieverplichting bij verkoop woning: asbestinventarisattest

Het Vlaams Parlement heeft op 20 maart 2019 het ontwerp van decreet goedgekeurd dat het actieplan asbestafbouw van de Vlaamse Regering vervat. Dit actieplan, dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet maken, omvat onder meer het invoeren van een verplichte asbestinventaris.

Zo komt er een informatieverplichting tot stand in de vorm van een asbestinventarisattest bij de verkoop van toegankelijke constructies met bouwjaar 2000 of ouder. Iedere eigenaar van een dergelijk gebouw, zal uiterlijk op 31 december 2031 moeten beschikken over een asbestinventarisattest.

De inventaris zal ter plaatse worden opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige die vaststellingen doet over de asbesthoudende materialen en de manier waarop die gebeurlijk moeten worden verwijderd. Al deze gegevens worden vervolgens verzameld in de daartoe bestemde  databank van OVAM die het asbestinventarisattest zal dienen af te leveren. Het attest vermeldt minstens de geldigheidsduur, de datum, de unieke code en de gegevens die de asbestinventaris bevat.

Praktisch gezien breidt dit de informatieplicht die op de verkoper van een woning rust, gevoelig uit. Naast het bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, het energieprestatiecertificaat (EPC), het keuringsverslag van de elektrische installatie en in voorkomend geval het postinterventiedossier (PID), zal binnenkort voor elke toegankelijke constructie met een bouwjaar ouder dan 2001, ook een asbestinventarisattest voorhanden moeten zijn in het kader van een overdracht van een betrokken onroerend goed. Indien aan deze verplichting niet voldaan wordt, zal de verwerver immers de nietigheid van de overdracht kunnen vorderen.

Tot slot moet er op gewezen worden dat dezelfde verplichting ook zal uitgebreid worden naar de verhuur van voormelde constructies. De verhuurder zal er dan toe gehouden zijn een kopie van het asbestinventarisattest te verstrekken aan de huurder bij het sluiten van de huurovereenkomst.

Momenteel is het nog even afwachten op de uitwerking van bovenstaand decreet en wanneer de nieuwe regelgeving in voege zal treden. Tot die tijd hoeft u hier als eigenaar – voorlopig – niets voor te doen.

Wenst u meer informatie over het toekomstige asbestinventarisattest? Contacteer Mtr. Stephanie Verheyden.