Zoeken

Nieuwe figuren in het WER: beoogd curator en beoogd rechter-commissaris

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Nieuwe figuren in het WER: beoogd curator en beoogd rechter-commissaris

Nieuwe figuren in het WER: beoogd curator en beoogd rechter-commissaris


Met de wet van 7 juni 2023 werd een nieuwe procedure genaamd "De besloten voorbereiding van het faillissement" ingevoerd in het Wetboek van Economisch Recht (met name in de artikelen XX.97/1 tot en met XX.97/6 WER). Deze procedure wordt ook wel de “pre-pack” genoemd.

De besloten voorbereiding van het faillissement of "pre-pack"

Volgens de nieuwe wet kan een schuldenaar die meent in staat van faillissement te verkeren, aan de rechtbank vragen hem failliet te verklaren en tevens verzoeken dat voorafgaand aan de faillietverklaring de overgang van het geheel of een deel van zijn activa en activiteiten wordt voorbereid.

De schuldenaar dient bij dit verzoek aan te tonen dat: 

(i) op deze manier de vereffening van de onderneming wordt vergemakkelijkt waarbij een zo hoog mogelijke uitbetaling aan de gezamenlijke schuldeisers wordt bereikt én 

(ii) dat de werkgelegenheid zoveel mogelijk kan worden behouden.

Het doel is om de overdracht te laten verlopen "in going concern". Op die manier kan er een gunstigere situatie worden bekomen in vergelijking met een klassiek faillissement, dat meteen wordt uitgesproken door de rechtbank en gepubliceerd. De activa zal in de pre-pack procedure wellicht een hogere waarde kunnen hebben dan bij een stuksgewijze verkoop door een curator. 

De overdracht van de activa zal wel pas effectief zijn nadat het faillissement zelf is uitgesproken en gebeurt onder het volledige toezicht van de rechtbank.

Beoogd curator en beoogd rechter-commissaris

De wetgever roept nieuwe vereffeningsdeskundigen in het leven, namelijk de beoogd curator en de beoogd rechter-commissaris. Zij worden aangesteld voor een maximum van 30 dagen, hoewel deze termijn verlengbaar is met nogmaals 30 dagen.

De taak van de beoogd curator bestaat erin om te onderzoeken in hoeverre het voorgesteld doel van de schuldenaar haalbaar is. Hij vertegenwoordigt de belangen van de schuldeisers en houdt daarbij ook rekening met maatschappelijke belangen, waaronder werkgelegenheid. 

De beoogd curator handelt uitsluitend met instemming van de schuldenaar. Hij kan dus niet zomaar contact opnemen met een deskundige of andere derden. Verder wordt hij betrokken bij de voorbereiding van het faillissement. Echter is het nog niet volledig duidelijk wat dit exact zal betekenen in de praktijk. 

Anti-misbruik bepaling

In de memorie van toelichting wordt er gesteld dat de procedure hoofdzakelijk een anti-misbruik bepaling uitmaakt. Voorheen konden overdrachten in alle discretie worden voorbereid, los van enige controle. Een overnemer die volledig werd ingelicht vóór faillietverklaring, kon zich na faillissement aanbieden om een bod te doen, aangezien hij de enige is die voldoende werd ingelicht om dergelijk bod te doen. 

Dit soort overdrachten kunnen in het nadeel spelen voor zowel schuldeisers als werknemers. Vanaf nu kunnen dit soort onderhandelingen gevoerd worden onder het toezicht van de beoogd rechter-commissaris en de beoogd curator. 

Deze wet werd op 7 juli 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is in werking getreden op 1 september 2023.

Contacteer ons

Heeft u hier vragen over, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Klik hieronder op de foto's van de auteurs Benny Backx en Marie Dekelver om hun andere artikels te lezen:

Benny Backx   Marie Dekelver