Zoeken

M&A verzekering

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  M&A verzekering

M&A verzekering

Veel ondernemers beslissen op een gegeven moment aandelen in een andere onderneming over te nemen of de aandelen in een door hen opgebouwde onderneming te verkopen. In dergelijk geval komen zij terecht in een overnametraject dat in het jargon wordt weergegeven als M&A (mergers & acquisitions).

In een klassiek scenario zal de verkoper in de overeenkomst tot overdracht van aandelen (share purchase agreement, hierna “SPA”) verklaringen en waarborgen van velerlei aard (representations & warranties, hierna “RW”) verstrekken ten gunste van de koper omtrent de (werking van de) vennootschap waarvan de aandelen worden verkocht.

Door het afsluiten van een M&A verzekering (warranties & indemnity insurance, hierna “W&I verzekering”) wordt de aansprakelijkheid voor een inbreuk op de RW’s zoals verstrekt door de verkoper onder een SPA overgedragen op een verzekeraar. De verzekerde is daardoor ingedekt tegen het risico van eventuele schade die voortvloeit uit onvolledigheden en/of onjuistheden van RW die opgenomen zijn in de SPA.

De W&I verzekering kan worden onderschreven door zowel de koper (buyer-side policy) als de verkoper (seller-side policy). Een buyer-side policy komt het meeste voor en heeft als grootste voordeel dat de koper zich louter tot de verzekeraar kan wenden om vergoeding te bekomen. Een seller-side policy komt minder voor en heeft als grootste nadeel dat de verkoper zich pas tot de verzekeraar zal kunnen wenden nadat hij zich heeft moeten verweren tegen een vordering van de koper.

Ongeacht wie de W&I verzekering onderschrijft, voor beide partijen geldt dat een W&I verzekering bepaalde voordelen kan opleveren:

  • Voor de koper: (i) deze kan zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar zonder de verkoper of het management te moeten betrekken in het proces, (ii) deze moet geen rekening houden met een eventuele insolvabiliteit van de verkoper, (ii) deze zal dikwijls een verhoogde bescherming kunnen verkrijgen om zodoende de onderhandelingen met de verkoper te vereenvoudigen, enz.
  • Voor de verkoper: (i) deze hoeft in dergelijk geval eventueel niet te voorzien in een escrow, bankgarantie of andere post closing zekerheid, (ii) deze kan hierdoor sneller de ontvangen sommen gebruiken voor andere projecten, enz.

Hoewel een W&I verzekering nog maar weinig gekend is in België, is het duidelijk dat deze aan een opmars bezig is. Het traject tot het bekomen van een W&I verzekering vergt echter specifieke kennis en een goede juridische ondersteuning is daarbij onmisbaar.

Wenst u hier meer informatie over, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mtr. Frederik Van Overtveldt.