Zoeken

JustBan: het Centraal Register van Bestuursverboden

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  JustBan: het Centraal Register van Bestuursverboden

JustBan: het Centraal Register van BestuursverbodenOnder impuls van Europa

Via Richtlijn 2019/1151 legde de Europese Commissie een reeks verplichtingen op m.b.t. het uitwisselen van informatie over van kracht zijnde bestuursverboden, dit om fraude en wangedrag te voorkomen. Zo moet een lidstaat ook een benoeming als bestuurder van een vennootschap kunnen weigeren wanneer de betrokkene een beroepsverbod kreeg in een andere lidstaat. Ook moeten lidstaten efficiënt kunnen antwoorden op verzoeken m.b.t. bestuursverboden van andere lidstaten. 

Voor België uitte dit zich in de wet van 4 mei 2023 voor de oprichting van het Centraal Register voor Bestuursverboden.

Beroepsverboden

De geregistreerde beroepsverboden omvatten onder meer het verbod op de functie van bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité of directieraad of vereffenaar uit te oefenen. 

Er wordt voorzien in een ‘zwarte lijst’ met ondernemers die gedurende drie tot tien jaar geen bestuursfuncties meer mogen uitoefenen in een onderneming. Dit omvat functies zoals bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, lid van een directieraad en vereffenaar.

Lancering JustBan 

Op 20 oktober 2023 werd ‘JustBan’ gelanceerd, te raadplegen via Just-on-Web. Voortaan kan elke Belg het Centraal Register consulteren, na authenticatie via eID of itsme®.

Maar ook Europese burgers kunnen nagaan of een Belgisch persoon of Belgische onderneming een bestuursverbod heeft gekregen. Dit is mogelijk dankzij de integratie van JustBan in het Europese BRIS-platform (Business Registers Interconnection System). Dit systeem combineert de ondernemingsregisters van de verschillende EU-lidstaten en bevat dus de bestuursverboden van alle Europese ondernemingen.

Gefaseerde aanpak

In een eerste fase zal men enkel de actieve Belgische strafrechtelijke bestuursverboden toevoegen. Het betreft de bestuursverboden opgelegd in het kader van een strafrechtelijke procedure. 

In een tweede fase (in 2024) worden ook de burgerlijke bestuursverboden toegevoegd aan het Centraal Register, opgelegd door de burgerlijke rechtbank wanneer men zich schuldig maakt aan faillissementsfraude of wanbeheer voorafgaand aan een faillissement.

Contacteer ons

Heeft u hier vragen over, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Klik hieronder op de foto van de auteur Stéphane Gevers om zijn andere artikels te lezen:

Stéphane Gevers