Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Informatieverplichting commissionair-expediteur verstrengd?

 

Informatieverplichting commissionair-expediteur verstrengd?

De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen oordeelde zeer recent dat de informatieverplichting van een commissionair-expediteur kennelijk prevaleert op de dwingende instructies van diens principaal.

In het kader van de verzending van 5 wagens van Antwerpen naar Liberia, instrueerde de principaal haar commissionair-expediteur specifiek om één voertuig op de laadbak van een andere te (doen) laden met het oog op een reductie van de verschepingskost (‘2 voor de prijs van 1’). De expediteur voerde de gebiedende laadinstructie uit en de wagens werden zo verscheept.

De rechtbank achtte de expediteur verantwoordelijk voor de door de rederij aangerekende meerkost. Deze laatste beschouwde de voertuigcombinatie immers als ‘vrachtwagen’ ipv. ‘voertuig’ o.w.v. een afwijkende hoogteafmeting. De vracht was zo 1/3e duurder dan de verzending van beide wagens apart. Volgens de rechtbank diende de expediteur zijn principaal voorafgaandelijk aan de verzending op deze meerkost te wijzen i.p.v rigoureus de instructies van zijn principaal uit te voeren. Kennelijk schond de expediteur alzo zijn informatieverplichting. De rechtbank veroordeelde de principaal daarom tot betaling van de expediteur zijn factuur minus de meerkost.

Met deze uitspraak verstrengt de Rechtbank o.i. onterecht de verplichtingen van de expediteur. Imperatieve/dwingende instructies van zijn principaal moet een expediteur immers nauwgezet naleven (VAN RYN en HEENEN, Principes de droit commercial, IV, nr. 20). Dit betreft in zijn hoofde zelfs een resultaatsverbintenis. Een expediteur moet niet de juistheid of opportuniteit van dergelijke instructies nagaan. Voormelde beslissing is volgens ons dus voor beroep vatbaar.

Meer informatie? Contacteer Mtr. Ignace Kroos (i.kroos@legaloffice.be).