Zoeken

Huurgelden en Corona in het hoenderhok…

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Huurgelden en Corona in het hoenderhok…

Huurgelden en Corona in het hoenderhok…

Bij gedwongen sluiting van winkels leidt dit tot een overmachtssituatie waardoor de huurder geen huurgelden verschuldigd is voor die periode? De Vrederechter te Etterbeek gooide met een vonnis van 30 oktober 2020 als eerste de knuppel in het hoenderhok door te oordelen dat de verplichte sluiting door de overheid (“een bevel van hogerhand”) overmacht uitmaakt voor de huurder en het gebruik van de winkel onmogelijk maakt met als resultaat geen huurgelden voor die periode.  Het vonnis zou nog in beroep worden aangevochten.

Bij de casus werd ook een huurprijsherziening op grond van artikel 6 Handelshuurwet gevorderd wegens de daling van de marktprijzen van meer dan 15%. Corona maakte deel uit van de argumentatie teneinde het begin van bewijs te leveren van de daling van de huurprijzen in de markt. Een tweede knuppel in hetzelfde spreekwoordelijke hoenderhok.  

Inmiddels bewijzen statistieken van Retail makelaars dat prijzen van Retail dalen met 20, 30 tot zelfs 40 procent … (Bron: De Tijd van 25 november 2020), zodat meerdere vorderingen zich zullen aandienen om huurcontracten te herleiden naar marktconforme contractuele voorwaarden, wanneer mogelijk. 

De impact van deze redenering op andere huurverhoudingen (kantoor, logistiek, gemene huurverhouding…) is minder evident, gezien minder opgelegde verplichte (volledige) sluitingen, en geen wettelijke basis voor een huurherziening, maar duidelijk is dit debat nog maar aan de oorsprong van beslechting, eerder dan in de eindfase.

Voor meer vragen of bijstand, contacteer Mr. Kristiaan Caluwaerts.