Zoeken

Het staakt-het-vuren wordt verlengd tot 17 juni

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Het staakt-het-vuren verlengd tot 17 juni

Het staakt-het-vuren wordt verlengd tot 17 juni

In ons blogbericht van 27 april las u dat de overheid heeft beslist om een tijdelijke wettelijke opschorting in te voeren ten gunste van alle ondernemingen die niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020.

Concreet kunnen deze ondernemingen genieten van volgende beschermingsmaatregelen:

  • Bescherming tegen inbeslagnemingen
  • Zij kunnen niet failliet verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (wel op vraag van het openbaar ministerie of met hun eigen instemming)
  • Lopende contracten kunnen niet opgezegd worden voor wanbetaling
  • Ondernemingen zijn tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen
Teneinde ondernemingen die tot 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden te blijven beschermen, worden deze beschermingsmaatregelen minstens verlengd tot 17 juni 2020.

Wij herinneren er aan dat ondernemingen die zich al in een faillissementssituatie bevonden, geen beroep kunnen doen op de beschermingsmaatregelen.


Voor meer informatie, contacteer Kristiaan Caluwaerts of Federico Wuyts.