Zoeken

Het coronavirus:

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Het coronavirus: een onvoorzienbare omstandigheid?

Het coronavirus: een onvoorzienbare omstandigheid?

De federale regering heeft tijdens de ministerraad van 6 maart jl. tien maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus.

Specifiek werd met het oog op de uitvoering van de federale overheidsopdrachten besloten dat de federale overheid in geval van vertraging of niet-uitvoering van de overheidsopdracht ten gevolge van het coronavirus, geen boetes of andere sancties zal toepassen.

Indien uw onderneming getroffen wordt door de gevolgen van het coronavirus, adviseren wij u om dit – conform de toepasselijke overheidsopdrachtenwetgeving op uw opdracht – tijdig en gemotiveerd mee te delen aan de aanbestedende overheid. Hoewel de aanbestedende overheid op de hoogte is van het coronavirus en de mogelijke gevolgen hiervan, adviseren wij u toch om de aanbestedende overheid schriftelijk in kennis te stellen van de feiten of omstandigheden, te weten de gevolgen van het coronavirus en de impact ervan op de uitvoering van uw overheidsopdracht.

Heeft u juridisch gerelateerde vragen over het coronavirus? Neem contact op met ons kantoor.

- Mtr. Stephanie Moras