Zoeken

Het belang van goede corporate governance in het kader van het faillissement

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Het belang van goede corporate governance in het kader van het faillissement

Het belang van goede corporate governance in het kader van het faillissement

Corporate governance of deugdelijk bestuur van uw onderneming is in het bijzonder van belang in het kader van het faillissement.

Immers is de wet bijzonder streng wanneer de corporate governance voorafgaand het faillissement slecht gevoerd is. De curator zal het niet nalaten procedures tegen de bestuurder(s) van een vennootschap te voeren ten einde bestuurder(s) minstens gedeeltelijk aansprakelijk te houden voor de schulden van het faillissement. Lees: uw vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beschermt de bestuurder in zulke gevallen niet en de bestuurder zal zelf een deel van de schulden dienen te betalen.

Specifiek zijn er een aantal klassiekers in welke gevallen u aansprakelijk kan worden gehouden, met name:

  • het niet tijdig neerleggen van de jaarrekening;
  • het niet (tijdig) naleven van de regels met betrekking tot de alarmbelprocedure;
  • het te lang wachten alvorens u de boeken neerlegt (dit dient u te doen vanaf er sprake is van een duurzame staking van betaling én een geschokt krediet).

De curator kan u in dat geval op verschillende basissen en artikels trachten te laten veroordelen. Sedert de invoering van Boek XX WER zijn deze alsmaar talrijker. Naast de gewone bestuursfout en de kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement, dient ook rekening gehouden te worden met de wrongful trading én de specifieke regels met betrekking tot het laattijdig neerleggen van de jaarrekening én het niet (tijdig) naleven van de regels omtrent de alarmbelprocedure welke onder meer een aantal vermoedens in het leven roepen, die u zal dienen te weerleggen.

Een gerechtelijke reorganisatieprocedure kan echter eveneens soelaas brengen ten einde een aantal vermoedens te weerleggen.

Wenst u meer te weten? Dan kan u een beroep doen op Mr. Vincent De Somer.

Klik op onderstaande afbeelding om meer te lezen van bovengenoemde auteur.