Zoeken

Herziening Europese drempelbedragen

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Herziening Europese drempelbedragen

Herziening Europese drempelbedragen

Volgens artikel 6.3 van de Richtlijn 2014/24/EU worden in principe op 1 januari 2022 – en dit naar tweejaarlijkse gewoonte -  de Europese drempelbedragen herzien. Deze herziening zal volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1952 van de commissie van 10 november 2021 in de bedragen in artikel 4 van de Richtlijn 2014/24/EU zelf gebeuren.

België zal tegen die datum een navolgend reglementair besluit moeten uitvaardigen om de corresponderende bedragen uit artikel 11 van het KB Plaatsing 2017 om te zetten conform deze aangepaste richtlijn. Na omzetting van de aangepaste Richtlijn 2014/24/24 in Belgisch recht zullen de Europese drempelbedragen uit het KB Plaatsing 2017 er in principe als volgt uitzien:

  • 5 382 000 EUR voor de overheidsopdrachten voor werken zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, 1° KB Plaatsing 2017
  • 140 000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door de federale aanbestedende overheden en dit zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, 2° KB Plaatsing 2017
  • 215 000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door aanbestedende overheden zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, 3° KB Plaatsing 2017

Het drempelbedrag van 750.000 euro voor de overheidsopdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, 4° KB Plaatsing 2017 wordt niet herzien door de Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1952 van de commissie.

Dit zal een invloed hebben op verschillende bepalingen uit de Belgische Overheidsopdrachtenwetgeving waaronder artikel 18, eerste lid Overheidsopdrachtenwet over de gesubsidieerde opdrachten, welk artikel verwijst naar de Europese drempelbedragen. Ook kan men denken aan artikel 90, eerste lid KB Plaatsing 2017 dat verwijst naar de nominale waarde van bepaalde drempelbedragen om te bepalen of een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking mag worden gehanteerd.

U zal dus vanaf 1 januari 2022 rekening moeten houden met de licht herziene Europese drempelbedragen.

Indien u verdere vragen heeft, contacteer Prof. dr. Kristof Uytterhoeven of Mr. Jochen Ooms.