Zoeken

Gelijkheid tussen werknemers en aandeelhouders of Cooreman – De Clercq?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Gelijkheid tussen werknemers en aandeelhouders of Cooreman – De Clercq?

Gelijkheid tussen werknemers en aandeelhouders of  Cooreman – De Clercq?

Om de recente 1 mei viering kracht bij te zetten, heeft Vooruit voorzitter Connor Rousseau gepleit voor de “gelijke” behandeling tussen werknemers en aandeelhouders. Geen loonsverhoging, geen dividenden.

Inmiddels woedt daaromtrent een heftig debat in de media.

In een bijdrage in De Tijd van hedenochtend  (4 mei) heeft Ignace Van Doosselaere het puntig verwoord: "het dividend is het basisloon voor het nemen van risico. Werknemers nemen geen risico: zij leveren arbeid en verwachten daarvoor terecht een correcte verloning in een uitdagende werkomgeving".

Dat alles neemt niet weg dat de opvolgende recente crisissen het vertrouwen van de bevolking wereldwijd in het ‘systeem’ onder druk zet. The Economist wijdt er een interessante bijdrage aan in haar nummer van 1 tot 7 mei 2021. Zij trekt paralellen met de cholera epidemie van de jaren 1830 in Frankrijk. Eén van de gevolgen was politieke onrust met onvoorspelbare economische consequenties tot gevolg. Een recent onderzoek van de London School of Economics wijst inmiddels uit dat in Europa de aversie tegen ongelijkheid hand over hand toeneemt.

De vraag luidt evenwel of de versleten negentiende en twintigste eeuwse tegenstellingen tussen kapitaal en werk nog valide zijn in de huidige tijden. Een navraag bij de Belgische banken leert dat op de spaarrekeningen medio februari 2021 een bedrag stond van 281,5 miljard euro. Onbenut en verlieslatend. Dividenden daarentegen worden bestookt met diverse vormen van pestbelasting.

In landen als Duitsland hebben de sociale partners dit goed begrepen. Er is samenwerking op het vlak van het bestuur van ondernemingen en werknemers participeren ook in het kapitaal van hun werkgever.

Andere beperktere technieken zoals werknemersparticipaties (in België) bewijzen grotere betrokkenheid van werknemers in hun werkgever.

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is sterk aangepast om nieuwe modellen uit te werken waarbij werknemers beter kunnen deelnemen in het kapitaal van hun werkgever op een soepele manier.

Waar blijft de fiscale wetgever om door aangepaste regelgevende stimulansen dit een nieuw élan te geven?

Voor meer informatie hieromtrent, contacteer Mr. Dirk Berckmans.