Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten


Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten

Sinds 1 april 2019 zijn de aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen van de opdrachtnemers te ontvangen en te verwerken. De opdrachtnemers hebben echter thans alleen de mogelijkheid om elektronische facturen op te stellen die de aanbestedende overheid moeten ontvangen en verwerken. Deze mogelijkheid tot elektronische facturatie geldt zowel voor de nieuwe, als voor de lopende overheidsopdrachten. Op een nog later te bepalen datum zal de elektronische facturatie verplicht worden voor de opdrachtnemers.

De “elektronische factuur” wordt gedefinieerd als een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt.

Deze wijziging werd ingevoerd door de wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, zoals gepubliceerd op 16 april 2019 in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet betreft de omzetting van richtlijn 2014/55/EU van 16 april 2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten.

Meer informatie over overheidsopdrachten? Contacteer Mtr. Stephanie Moras en Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven.