Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De verbrekingsvergoeding en het “opleidingsbudget”


De verbrekingsvergoeding en het “opleidingsbudget”

Weldra zal een werknemer tot wel een derde van zijn verbrekingsvergoeding kunnen omzetten in een “opleidingsbudget”. Dat bepaalt de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal.

Het doel? De inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhogen.

Hoe werkt het? Een werknemer die met toekenning van een verbrekingsvergoeding wordt ontslagen kan, indien hij dat wenst, zijn werkgever verzoeken dat maximaal een derde van zijn vergoeding wordt betaald onder de vorm van een budget dat hij vervolgens aan een opleiding kan besteden.

Waarom ervoor kiezen? Op het opleidingsbudget is de werknemer geen persoonlijke sociale bijdragen verschuldigd. De werkgever betaalt wel een solidariteitsbijdrage van 25%, maar die wordt beschouwd als een aftrekbare beroepskost. Bovendien is het opleidingsbudget vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, uiteraard onder de voorwaarde dat de werknemer het budget correct besteedt. 

Wanneer? De maatregel geldt voor ontslagen die vanaf 1 januari 2022 of op een eventuele vroegere datum vallen. Een koninklijk besluit dient in elk geval nog een aantal praktische modaliteiten te regelen. 

Wij volgen de verdere ontwikkelingen uiteraard op de voet. 

Meer weten? Mtr. Els Zegers staat u graag te woord.