Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De nieuwe vennootschapswetgeving


De nieuwe vennootschapswetgeving

Wat met vennootschappen die zich niet vóór 1 januari 2020 conformeren?

Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden. Alle vennootschappen vanaf dan opgericht vallen automatisch onder de nieuwe wetgeving. Ook op de bestaande vennootschappen die zich meteen vrijwillig conformeren is het nieuwe wetboek automatisch van toepassing.

Maar wat met vennootschappen die zich niet meteen conformeren? Bestaande vennootschappen krijgen namelijk nog tot 1 januari 2024 de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe regels.

Dit geldt echter niet voor de dwingende wetsbepalingen van het nieuwe wetboek, die vanaf 1 januari 2020 onmiddellijk van toepassing worden op alle vennootschappen.

Enkele voorbeelden van deze dwingende wetsbepalingen:

  • Het gebruik van de nieuwe benamingen en afkortingen;
  • Het aligneren van de statuten bij een statutenwijziging;
  • De omvorming van kapitaal in een BV naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;-
  • De winstuitkering in een BV;
  • Etc..
Wenst u meer informatie hieromtrent? Aarzel dan niet om onze specialisten te contacteren: Mtr. Kristiaan Caluwaerts, Mtr. Noëmi Callaert of Mtr. Charlotte Beckers.