Zoeken

Corona: extra trigger voor bestuurdersaansprakelijkheid

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Corona: extra trigger voor bestuurders- aansprakelijkheid

Corona: extra trigger voor bestuurdersaansprakelijkheid

Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen heeft elke bestuurder een bijkomende verplichting om periodiek haar financiële situatie te monitoren

Het bestuursorgaan wordt namelijk verplicht te beraadslagen wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen. In dat geval moet het bestuursorgaan evalueren welke maatregelen moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

Aangezien veel bedrijven getroffen (zullen) worden door de economische gevolgen van de coronacrisis, zal deze wettelijke alarmbel voor een groot aantal ondernemers rinkelen. Het is van belang hieraan de nodige aandacht te besteden om latere bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden.

We merken in de praktijk dat ondernemers vaak te weinig aandacht besteden aan hun corporate housekeeping, die nochtans de basis vormt voor elk deugdelijk bestuur en bij verwaarlozing ervan op termijn desastreuze (persoonlijke) gevolgen kan hebben.

Indien u vragen heeft bij de gevolgen van de coronacrisis voor uw corporate housekeeping, aarzel niet om ons te contacteren.

- Mr. Noëmi Callaert