Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  CAO nr. 90/3 actualiseert de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

 

CAO nr. 90/3 actualiseert de
niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Reeds sinds 2008 kunt u als werkgever een collectieve loonbonus oftewel een “CAO nr. 90 bonus” aan uw werknemers uitbetalen. Deze bonus biedt u een fiscaal en sociaal interessante manier om uw werknemers te belonen voor het behalen van een vooraf vastgestelde collectieve doelstelling. Het bonusplan dient steeds ingevoerd te worden middels een CAO of een toetredingsakte conform onder meer de regels van de CAO nr. 90.

Op 1 januari 2019 trad de gewijzigde CAO nr. 90/3 in werking. De regeling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen werd als volgt aangepast:

  • Het standaardformulier, zowel voor de invoering via CAO als via toetredingsakte, werd in een nieuw jasje gestoken;
  • De facultatieve procedure tot wijziging van de te behalen doelstellingen of de niveaus opgenomen in het plan werd verscherpt;
  • De basis werd gecreëerd voor een verplicht gebruik van een elektronisch standaardformulier en zelfs de elektronische neerlegging van de toetredingsakte en cao. Het gaat hier met andere woorden om een elektronische loonbonus of "e-bonus".

Concreet betekent dit voor u als werkgever dat u vanaf 1 januari 2019 verplicht bent om het nieuwe standaardformulier te hanteren bij de invoering van een plan voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Eveneens dient u op heden rekening te houden met de verscherpte facultatieve wijzigingsprocedure voor doelstellingen en niveaus. De concrete regeling van de e-bonus zal evenwel pas in een latere fase worden ingevoerd.

Meer weten? Contacteer Mtr. Els Zegers.