Zoeken

Aandachtspunten bij afsluiten van onderaannemingsovereenkomsten

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Aandachtspunten bij afsluiten van onderaannemings- overeenkomsten

Aandachtspunten bij afsluiten van onderaannemingsovereenkomsten

Studiebureaus, wees waakzaam wanneer u intekent voor een studieopdracht die een architectenopdracht omvat. 

Het gebeurt geregeld dat architecten onderaanemingsovereenkomsten sluiten met studiebureaus voor de gespecialiseerde studies waarmee zij in het kader van hun architectenopdracht werden belast door de bouwheer.

De omgekeerde beweging is minder gebruikelijk, maar komt eveneens regelmatig voor, m.n. studiebureaus die een onderaannemingsovereenkomst met een architect afsluiten voor de architectenopdracht die mee vervat zit in hun opdracht. 

Dergelijke overeenkomsten kunnen perfect rechtsgeldig afgesloten worden, mits men rekening houdt met enkele aandachtspunten:

  • Het studiebureau dient bij het aanvaarden van zijn opdracht ten aanzien van de bouwheer duidelijk te maken dat de specifieke architectenopdracht in onderaanneming zal worden uitbesteed aan een architect, die gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen. De prestaties van de architectenopdracht die behoren tot het monopolie van de architect, kunnen in beginsel immers niet worden uitgevoerd door een studiebureau. Bijgevolg kan de overeenkomst met de bouwheer absoluut nietig worden verklaard indien er niet wordt voorzien in de medewerking van een architect. 
  • Het studiebureau zal ook op verzekeringstechnisch vlak waakzaam moeten zijn. Het is immers van belang dat ook de prestaties die behoren tot de architectuuropdracht gedekt zijn door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Er moet back-to-back worden gecontracteerd zodat de bepalingen van de overeenkomst tussen bouwheer en studiebureau ook doorwerken in de onderaannemingsovereenkomst tussen studiebureau en architect.

Het is dan ook aangewezen dat bijzondere aandacht wordt besteed aan de redactie van zowel de overeenkomst met de bouwheer als de onderaannemingsovereenkomst met de architect. Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten kan u hierin bijstaan.

Meer weten? Contacteer Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven en Mtr. Stéphanie Schepens.